Lõpumüük Soodus Uus
Sony Center - Sony ametlik esindus Eestis. Vaata Sony tootevalikut siit.

GARANTIIHOOLDUS JA PRENTENSIOONIDE ESITAMINE

Kui toote ostutšekk on alles, garantii kehtib ning viga on suure tõenäosusega tootjapoolne (mitte tekinud vale kasutamise tõttu), siis võid Sony või Bose seadme garantiijuhtumi korral kontakteeruda otse ametliku remondipartneriga (kontaktid allpool).

Kui kahtled, kas viga on tootjapoolne või tekkinud kasutusvea tõttu, või tegu on mõne teise tootja/brändiga, siis tasub toode esmalt tuua või saata Sony Center/Miterassa Endla 16 kauplusesse üle vaatamiseks.

 

Sony ametlikud remondipartnerid:

Remondiekspert OÜ (Tallinn)

Keemia 11-5, 10616, Tallinn

Telefon: +372 6543219

Mobiil: +372 53434507

e-post: info@remondiekspert.ee

www.remondiekspert.ee

 

Arwest OÜ (Tartu)

Ringtee 75 (Lõunakeskus), 50501, Tartu

Telefon: +372 7344299

Mobiil: +372 56697843

e-post: arwest@arwest.ee

www.arwest.ee

 

Centralservice OÜ (Pärnu)

Riia mnt 74, 80010, Pärnu

Telefon: +372 4427231

 

 

Bose ametlik remondipartner:

NETIABI / Infolink Grupp OÜ

J. Vilmsi 47, Tallinn

Telefon: +372 5850 1010

e-post: netiabi@netiabi.ee

https://netiabi.ee/

E-R 8.30-18.30

 

 

Juhul kui garantii kehtib, kuid diagnostika käigus selgub, et toode on siiski rikutud Ostja kasutusvea tõttu, siis tuleb tasuda toote diagnostika tasu. 

Diagnostikatasude hinnakiri:

   

Teler ja telerilisad

35 €

Kodukinod ja muusikakeskused

25 €

Fotokaamerad, fototarvikud

35 €

Videokaamerad, videotarvikud

35 €

Sony tahvelarvuti

35 €

MP3

25 €

Telefonid, telefonitarvikud

15 €

Andmete backup

41 €

Remonti vajava seadme transport (1 ots)         15 €
   

Töö hinna ja varuosade maksumuse kohta tehakse individuaalne pakkumus e-posti või telefoni teel.

 

 

Sony toodete garantii

Miterassa OÜ on Sony ametlik edasimüüja ning Miterassa e-poest ostetud kaupadele kehtivad ametlikud Sony garantiitingimused.

Miterassa.ee e-poest ostetud Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume pöörduda lähimasse Sony Center´isse või edastada kirjalik pretensioon e-mailile klienditeenindus@miterassa.ee. Kauba puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine. 

 

1. Sony garanteerib, et kaks aastat ei ilmne Kaupadel mingeid vigu nii tarvitatud materjalide kui töö kvaliteedi osas (v.a Playstation´i ning Sony Mobile tooted*)

2. Garantii aluseks on Ostja esitatud ostudokument.

3. Kahe aastane garantii periood laieneb nii eraisikutele kui ka ettevõtetele*.

4. Kui Kaubal tuvastatakse garantii perioodi kestel kasutatud materjalides ja /või tootmistööde osas defekt, siis remondib või asendab Sony volitatud remondipartner Kauba või selle kahjustatud osad, töö ega materjalide eest tasu nõudmata, seda vastavalt edaspidi toodud tingimustele ja piirangutele. Garantiiremondi käigus võidakse asendada vigane Kaup või selle osad uute või remonditud kauba või osadega. Kõik asendatud Kaubad saavad Sony omandiks.

5. Vältimaks mahavõetavatele andmekandjatele või nende lisadele salvestatud andmete kahjustusi või kadusid, peab Klient need varundama enne Kauba garantiiteenindusse toomist.

6. Sony garantii ei laiene transpordi kulutustele ega ohtudele, mis seotud Kliendi Kauba transportimisega remondifirmasse. Remondifirmasse transportimisel on Ostja kohustus Kaup pakendada vastavalt transpordifirma transporditingimustele, mis on leitavad transpordifirma kodulehelt. 

7. Garantii alla ei kuulu järgnev:

 1. kulumisest tulenev Kauba regulaarne hooldus ja remont ning seadme osade vahetamine;
 2. kulutarvikud (Kauba osad, mida peab seadme kasutusaja vältel perioodiliselt välja vahetama, nagu tavalised patareid, printeri kassetid, südamikud, lambipirnid jms.);
 3. tavakasutamisest erineva või koduses majapidamises kasutamisest erineva käsitsemise tõttu tekkinud kahjustused või mõjud;
 4. Kauba kahjustused või muutused, mille põhjustanud:

1. vale kasutamine, sealhulgas:

 • toimingud, mille tulemuseks on Kauba füüsilised, kosmeetilised või pindmised kahjustused või muutused või vedelkristallekraani kahjustused;
 • Kauba paigaldamine või kasutamine selle tavakasutusele või Sony juhistele vastupidiselt;
 • Kauba hooldamine vastupidiselt Sony antud juhistele;
 • Kauba paigaldamine või kasutamine vastupidiselt tehnilistele või ohutusalastele standarditele või seadusandlusele, mis kehtivad riigis, kus Kaup paigaldatud või kus Kaupa kasutatakse;

2. tarkvara viiruste põhjustatud rikked või Kauba kasutamine koos sobimatu tarkvaraga või valesti installeeritud tarkvaraga;

3. süsteemide seisund või kahjustused, millega koos või mille koosseisus Kaupa kasutatakse, välja arvatud muud Sony tooted, millega koos kasutamiseks on Kaup määratud;

4. Kauba kasutamine koos selliste lisadega, lisaseadmetega või kaupadega, mille tüüp, seisund või standardsus ei vasta Sony ettekirjutustele;

5. Kauba remontimine või remondipüüdlused isikute poolt, kes pole Sony või ASN esindajad;

6. Kauba seadistamised või kohandamised, mille kohta ei ole saadud eelnevat Sony kirjalikku nõusolekut, sealhulgas:

7. Kauba uuendamine kasutusjuhendis toote kohta olevaist tehnilistest andmetest või omadustest erinevaks või

8. Kauba muutmine, kohandamaks seda teistes riikides kehtiva kohaliku seadusandlusega, kus toode kasutamiseks pole määratud ega valmistatud;

9. Kaubaga hooletu ümberkäimine;

10. õnnetusjuhtumite, tulekahju, vedelike, kemikaalide, muude ainete, üleujutuste, vibratsiooni, ülemäärase kuumuse, puuduliku ventilatsiooni, voolukõikumiste, ülemäärase või vale pinge kasutamise, kiirituse, elektrostaatiliste laengute, sealhulgas välgu ning muude väliste jõudude ja põrutuste mõjud

 

8. Garantii kehtib ainult Kauba riistvara osade kohta. Garantii ei laiene tarkvarale (Sony ega teiste), mille kohta kehtivad või on sõlmitud lõppkasutaja lepingud või eraldi kinnitused/garantiid või erandid.

9. Sony ainus kohustus käesoleva garantii raames on remontida või asendada käesoleva garantii tingimuste ja piirangutega sätestatud Kaup. Sony ei vastuta mitte mingite Kaupade, teenuste, käesoleva garantii või muude kadude ega kahjustuste eest, sealhulgas majanduslikud või mittehinnatavad kahjumid, Kauba eest makstud hind, kasumi vähenemine, tulude vähenemine, andmete kaod, Kauba või sellega seotud kasutamisest saadava naudingu vähenemine, kaudsed, juhuslikud või sellest tulenevad kaod ja kahjumid.

10. Miterassa OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel Sony ametliku remondipartnerite  teostatavale diagnostikale (veatuvastusele). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid Kauba remontimine on võimalik, siis on Ostjal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega Kaup kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

11. Kaubale teostatud diagnostika (veatuvastus) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Müüja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Ostjal tasuda diagnostika tasu kui Kaubal ei tuvastata diagnostika (veatuvastus) tulemusel puudust ning Kaup vastab tootja tehnilistele nõuetele.

12. Diagnostika tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast. Esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Ostjale Kauba  parandamisega või Kauba asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud. 

13. Kui Ostja ei nõustu Sony ametliku remondipartneri seisukohaga, tuleb Ostjal tõendada et:

 1. tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
 2. puudus või selle põhjus eksisteeris Kauba üleandmise hetkel;
 3. Müüja on puuduse eest vastutav.

14. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on Ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

15. Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal

       a. ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

       b. kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub 

 

Playstation´i ning Sony Mobile toodetele pakub Sony garantiiperioodi 12 kuud (pretensiooni esitamise aeg 24 kuud). 

 

 

Ülejäänud brändide/tootjate puhul on tagatud tootjapoolne garantii.

 

 

Pretensioonide esitamise kord ja müüja vastutus kauba mittevastavuse puhul

7.1 Pretensioonide esitamise õigus

7.1.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Ostjale. Esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Ostjale Kauba  parandamisega või Kauba asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud. 

7.1.2 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada Kauba kasutamise. 

7.1.3 Puudusega Kauba puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile klienditeenindus@miterassa.ee pretensiooni, kus on märgitud Ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad Kauba ostmist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

7.1.4 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. 

7.1.5 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

7.1.6 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa parandada või asendada; Kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub; Müüja ei ole Kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud ja Ostjale on sellest tingituna tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. 

7.1.7 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

7.1.8  Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest. 

7.2 Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul

7.2.1 Müügigarantii Kauba mittevastavuse puhul on kaks aastat  Kauba üleandmisest Ostjale. Kahe aastane garantii periood laieneb nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

7.2.1.1 Välja arvatud Playstation´i ning Sony Mobile tooted milledele kehtib 12-kuuline müügigarantii.

7.2.2 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

7.2.3 Müügigarantii alla kuuluvad ainult Kauba riistvarakomponendid. Selle alla ei kuulu (Sony ega teiste tootjate) tarkvara, mille kohta kehtivad lõppkasutaja litsentsileping või eraldi müügigarantiileping või välistavad tingimused või mille kohta need peaksid kehtima.

7.2.4 Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda. 

7.2.5 Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.