Kasutajatingimused

1. Kasutaja- ja tellimistingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad OÜ Miterassa e-poe kasutajatingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.miterassa.ee asuva Miterassa e-poe (edaspidi e-poe) haldaja, kelleks on Miterassa OÜ (registrikood 11465038, asukoht Endla tn 16, 10142, e-post klienditeenindus@miterassa.ee, edaspidi Müüja), ja e-poe eraisikust kui ka juriidilisest isikust kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi e-poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Miterassa e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.

1.4 Miterassa OÜ on õigustatud Miterassa e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.miterassa.ee kaudu.

 

2. Hinnad

2.1 Kõikide e-poes müüdavate toodete (edaspidi Kaup) hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

2.2 Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

2.3 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata kui Kaup on laost otsa saanud (peale tellimuse esitamist selgub, et tellitav Kaup sai laost otsa) või kui Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud süsteemivea tõttu valesti.
Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui Ostja on jõudnud Kauba eest ettemaksu teha. 

2.4 Müüja jätab endale õiguse, et kampaaniad, mis hõlmavad kogu kauba hindade alandust, ei hõlma endas rahakaartide ning kinkekaartide hindasid.

 

3. Ostukorv  ja müügilepingu sõlmimine

3.1 Ostja poolt e-poest välja valitud kauba müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Ostja soovib sama müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava kauba puhu va. pikendatud garantii, mille saab valida kauba kaardilt paremalt menüüst. Ostukorvis kogustes tehtud muudatuste kinnitamiseks tuleb klikkida nupul „Uuenda“.

3.2 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

3.3 Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb klikkida nupul „Edasi“. Ostja suunatakse kontaktandmete sisestamise lehele. Olge kontaktandmete sisestamisel lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub  ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4 Kasutajakonto loomine annab edaspidi mugavuse tellimuse vormistamisel. Sisse logides on salvestatud eelneva tehingu tarneaadress ning tehingute andmed.

3.5 Klikkides kontaktandmete sisestamise lehel nuppu „Edasi“ suunatakse Ostja transpordiviisi valiku lehele.

3.6 Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale.

3.7 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Miterassa OÜ arvelduskontole.

 

4. Müügilepingu eest tasumine

4.1 Pangalingiga-E-poes saab tasuda Kauba eest järgnevate pankade pangalingi kaudu: Swedbank, SEB, Luminor, LHV ja Coop Pank.

4.2 Arvega – Klikkides tasumise leheküljel „maksa arvega“ – mille järel saadetakse Ostjale e-mailile tellimuse kinnitus. Arve saadetakse e-maili teel peale täieliku ostusumma tasumist.

4.3 Kui Ostja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

4.4 Tellimisel Kauba osas saadab Müüja 50% ettemaksu arve. Enne ettemaksu arve tasumist Kauba tellimust tarnijale ei esitata.

4.5 Pangaülekandega maksete kontrollimine toimub vaid tööpäeviti kell 9-17 (nädalavahetustel laekumisi ei kontrollita).

 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Lepingu jõustumise kohta informatsiooni saamist asuma müügitehingut täitma, väljastades müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Kauba koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul.

5.3 Juhul, kui Ostja poolt tellitud Kaupa ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui Kaupade tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatatakse sellest Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning ühtlasi antakse teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja.

5.4 Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse 2 tööpäeva jooksul. 

5.5 Kui Ostja poolt tellitud Kaup on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Ostjaga eelnevalt ühendust, et täpsustada Kauba kohaletoomise aeg.

5.6 Kullerfirma toimetab Kauba Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.7 Ostja peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.8 Kaup antakse kulleri poolt Ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Ostjal toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Ostjal vigastatud pakendiga tootest teatada e-maili teel klienditeenindus@miterassa.ee  või Miterassa OÜ kontakttelefonile 6650566. Vigastatud pakendist tuleb teha viivitamatult fotod ning vigastatud pakend säilitada kuni pretensiooni lahendamiseni.

5.9 Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.

5.10 Ostukorvis kuvatavad transpordi hinnad kehtivad Eesti Vabariigi piires. Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

 

6. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

6.1 Miterassa e-poest ostetud kauba puhul on füüsilisest isikust Ostjal õigus taganeda müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kullerteenuse puhul tõendab kauba kättesaamist Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna ja kättetoimetamiskulud või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Ostja kasutada "Üldsätted"  14 päevane taganemisõigus all olevat taganemisavalduse näidet. Ostja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on tellitud toote tagasi saatnud 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse tegemise päevast.

6.2 Tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, patareid, jne). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni Kaup, tuleb tagastada kogu komplekt (st. kõik Kaubad). Kaup peab olema seisukorras, mida võib eeldada, kui kaupluses kaubaga tutvutakse.

6.3 Veebipood tagastab kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest.

6.3.1 Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva toote tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.3.2 Kui Ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu

6.4 Kui pärast Kauba tagastamist Müüja poolt teostatud Kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud Kaup on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt 14 päeva jooksul arvates Kauba tagastamisest. Müüjal on õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. 

6.4.1 Ostja on kohustatud Kauba väärtuse hüvitama juhul kui Kaup on Ostja poolt ümber töödeldud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

6.4.2 Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

7. Pretensioonide esitamise kord ja Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul

7.1 Pretensioonide esitamise õigus

7.1.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Ostjale. Esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Ostjale Kauba  parandamisega või Kauba asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud. 

7.1.2 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada Kauba kasutamise. 

7.1.3 Puudusega Kauba puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile epood@miterassa.ee pretensiooni, kus on märgitud Ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad Kauba ostmist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

7.1.4 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. 

7.1.5 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

7.1.6 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa parandada või asendada; Kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub; Müüja ei ole Kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud ja Ostjale on sellest tingituna tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. 

7.1.7 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

7.1.8  Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest. 

7.2 Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul

7.2.1 Müügigarantii Kauba mittevastavuse puhul on kaks aastat  Kauba üleandmisest Ostjale. Kahe aastane garantii periood laieneb nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

7.2.1.1 Välja arvatud Playstation´i ning Sony Mobile tooted, milledele kehtib 12-kuuline müügigarantii.

7.2.2 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

7.2.3 Müügigarantii alla kuuluvad ainult Kauba riistvarakomponendid. Selle alla ei kuulu (Sony ega teiste tootjate) tarkvara, mille kohta kehtivad lõppkasutaja litsentsileping või eraldi müügigarantiileping või välistavad tingimused või mille kohta need peaksid kehtima.

7.2.4 Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda. 

7.2.5 Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

7.2.6 Täpsem info müügigarantii kohta eraldi dokumendina Garantii ja pretensioonide esitamine

 

8. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest lehel www.miterassa.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi,v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise ees Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3 Ostjal on Müüja e-poe osas tekkinud pretensioonide korral õigus edastada need e-posti teel klienditeenindus@miterassa.ee või helistada telefonil 66 505 66.

8.4 Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu  või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

 

9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Veebipoe miterassa.ee isikuandmete vastutav töötleja on Miterassa OÜ, registrikood 11465038, aadress Endla 16, Tallinn 10142, Harjumaa, telefon  +372 6631366 ja e-post epood@miterassa.ee.

9.2 Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
 • kauba kohaletoimetamise aadress
 • pangakonto number
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
 • klienditoe andmed
 • 9.3 Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

  9.4 Õiguslik alus. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

  9.5 Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse. Maksete teostamiseks vajalikke isikuandmeid edastatakse selleks volitatud töötlejale, Maksekeskus AS-le. Isikuandmed edastatakse ka veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

  9.6 Turvalisus ja andmetele ligipääs. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

  9.7 Isikuandmetega tutvumine ja parandamine. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

  9.8 Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

  9.10 Säilitamine. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

  9.11 Kustutamine. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

  9.12 Ülekandmine. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

  9.13 Otseturustusteated. E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 

  9.14 Vaidluste lahendamine. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe epood@miterassa.ee vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

   

  Küpsiste kasutamine

  Sarnaselt paljudele teistele veebipoodidele, kasutab ka miterassa.ee küpsisteks kutsutavaid tekstifaile, mille eesmärk on aidata meil lehte arendada ja tagada lehel parim kasutajakogemus. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse ning mis võimaldavad ära tunda Kasutaja seadme veebilehtede külastamisel. Kasutaja nõustub küpsiste paigaldamisega, andes sellekohase nõusoleku Haldaja veebilehel. Hädavajalike küpsiste paigaldamiseks Haldaja Kasutajalt nõusolekut ei küsi kui Kasutaja on avaldanud soovi või andnud nõusoleku sellise teenuse osutamiseks, mis ilma vastava küpsiseta ei toimi (näiteks maksmine).

  Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

  Selle e-poe külastamise tulemusel võib teie veebilehitseja salvestada küpsiseid järgmistest kategooriates:

 • Hädavajalikud küpsised - tagavad kasutajale ligipääsu veebisaidil pakutavatele kliendile suunatud teenustele ja mõningate omaduste kasutamiseks, näiteks ligipääs turvalistele aladele. Ilma nende küpsisteta ei oleks võimalikud sellised elementaarsed teenused nagu maksmine, turvaline sisselogimine kontole ja teised boonused, mis kaasnevad kliendikonto omamisega.
 • Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised - toetavad meie veebilehe toimivust ja funktsionaalsust, kuid ei ole ilmtingimata lehe toimimiseks hädavajalikud. Nende küpsiste abil tuvastab veebileht kasutaja ning peab (soovi korral) meeles kliendi sisselogimise andmed, võimaldab teatud ajaperioodiks talletada ostukorvi lisatud tooted jne.
 • Statistilised küpsised - kasutame laialt levinud Google analüütikatarkvara ja mõõdame selle abil veebilehe külastatavust. Need küpsised ei kogu Isikuandmeid. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada Miterassa e-poe toimimist.
 • Reklaamiküpsised - Miterassa veebilehel kasutatakse mitmeid usaldusväärseid kolmandate osapoolte küpsiseid. See võimaldab kasutajal jagada lehti sotsiaalvõrgustikes ning kuvada personaliseeritud asjakohast reklaami. Nõnda võimaldavad need küpsiseid kuvada reklaame näiteks erinevatel Google’i ja Google’i partnerettevõtete platvormidel. Need küpsised ei kogu isikuandmeid.

 • Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: www.facebook.com/policies/cookies/

  Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: www.google.com/policies/technologies/cookies/

  Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

  Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Täpsemad juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist. NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.

  Küpsiste kohta saab rohkem teavet veebilehelt www.youronlinechoices.com/ee/